ABOUT

't Gebaar: Sint-Vincentius Kuringen (conferentie Sint-Gertrudis )

Crutzenstraat 94 - 3511 Kuringen Tel: 0479 18 61 55

 

Elke dinsdag open van 15:00u tot 17:00u (voor ontvangst goederen / giften)

IN DE KIJKER

Project van Sint-Vincentius Kuringen

 

Omdat een kind niet kiest om in armoede geboren te worden en alle kinderen dezelfde kansen verdienen, zorgen wij met ons initiatief voor dat een kind in armoede één keer per jaar, op zijn verjaardag, in de belangstelling kan staan.

1) In het gezin (verjaardagsgeschenk).

2) In de klas (klastraktatie).

3) Tussen de vriendjes (verjaardagsfeestje).

 

U kan dit project steunen!

Giften zijn welkom op één van onderstaande rekeningnummers:

 

Sint-Vincentius Kuringen

BE32 7451 2100 0802 - BIC: KREDBEBB

 

Sint-Vincentius Nationaal

(Vermelding: voor 530 Kuringen)

BE02 3100 3593 3940 - BIC: BBRUBEBB

Stortingen vanaf €40 die via het nationaal nummer gebeuren zijn fiscaal aftrekbaar.

Hiervoor ontvangt u een fiscaal attest.

FOTO'S

BEZINNING

Armoede bestrijden is geen daad van liefdadigheid.

 

Het is een daad van rechtvaardigheid.

 

Het is de verdediging van een fundamenteel mensenrecht, het recht op waardigheid en een fatsoenlijk leven.

 

Zolang armoede blijft bestaan is er geen echte vrijheid.

 

(Nelson Mandela)

VINCENTIUS A PAULO

 

De vereniging is genoemd naar de 17e-eeuwse heilige Vincentius a Paulo, ordestichter en organisator van caritatieve werken.

SINT-VINCENTIUS

 

 

De Sint-Vincentiusvereniging is een internationale katholieke vereniging van leken in dienst van de noodlijdenden, die op 23 april 1833 door toedoen van de jonge student Frédéric Ozanam (1813-1853), Emmanuel Bailly en vijf bevriende studenten in Parijs het licht zag. De medewerking van Zuster Rosalie, Dochter van Liefde, had ook een doorslaggevende invloed op de ontwikkeling van de vereniging.

SINT-VINCENTIUS IN KURINGEN

 

De Sint-Vincentiusvereninging is sedert 1872 aanwezig in Kuringen. Vanaf deze datum zijn er onafgebroken vrijwilligers actief geweest om hulp te bieden aan personen in nood in Kuringen, Stokrooie en Tuilt.

 

In alle omstandigheden waar een menswaardig bestaan in de verdrukking dreigt te komen en waar overheden en instanties geen hulp kunnen geven of waar aanvullende hulp noodzakelijk is, trachten wij zonder onderscheid van ras noch religie te helpen.

 

Momenteel trachten 19 medewerkers door middel van voedselpakketten, kleding, allerhande steun en een luisterend oor tijdens regelmatige bezoeken, een helpende hand aan te reiken.

 

 

 

2018 - Alle rechten voorbehouden